22Eylül2018

English (UK)TrkeTrkiye

Sedimantolojik Araştırmalar

 

• Sediman taşınım modelleri tespiti
• Delta gelişim modelleri incelemesi
• Jeokimyasal çalışmalar
• Sediman örnek alımı ve analizi