14Ağustos2018

English (UK)TrkeTrkiye

Formlar

 

DEÜ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü

Formlar

 

DEÜ, DBTE, Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı    (Son Güncelleme: 10.05.2016)

Malzeme İstek Formu

Görevlendirme Formu

Bakım Onarım Talep Formu

Taşınır İstek Formu

Araştırma Gemileri Sefer Sonuç Raporu Formu   (28.03.2017)

Öğrenci Geri Bildirim Formu

 

 

DEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Tez İşlemlerinde Kullanılacak Formlar

 

Yüksek Lisans Formları

Doktora Formları

 

Linkler

 

YÖK, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (20.04.2016)

DEÜ, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (15.08.2016)

DEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (23.05.2017)

DEÜ, Akademik Danışmanlık Yönergesi (Üniversite Senatosu'nun 13 Eylül 2017 tarih ve 477/06 sayılı kararı)

DEÜ, Muafiyat ve İntibak Yönergesi (Üniversite Senatosu'nun 23 Mayıs 2017 tarih ve 474/18 sayılı kararı)

Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Akademik Takvim (2017-2018 Güz Yarıyılı Akademik Takvimi)

DEÜ, Fen Bililmleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Süreçleri

DEÜ, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DEÜ, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü

Mezun Bilgi Formu

Öğrenci El Kitabı

Kütüphane

DEÜ, Bilgi Paketi Ders Kataloğu

Sayılarla DEÜ

Öğretim Planı, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri ve Devam Eden/Mezun Öğrenci Listeleri

(Öğretim Programınızı Seçerek İlgili Sayfayı Görüntüleyiniz)

DEÜ, DBTE, Öğrenime Devam Eden Öğrenciler (Son 5 Yıl)

DEÜ, DBTE, Mezun Öğrenciler (Son 5 Yıl)