14Ağustos2018

English (UK)TrkeTrkiye

Balıkçılık

 

• Denizlerimizde dağılım gösteren balıkçılık kaynaklarının tanımlanarak bunların üreme, büyüme ve beslenme gibi özelliklerinin araştırılması,

• Balıkçılık kaynaklarının dağılımlarının belirlenerek biyokütlelerinin hesaplanması,

• Iskarta ve hedef dışı avın belirlenmesi,

• Akustik yöntem ve tekniklerle stok tahmini,

• Balık yumurta ve larvalarının araştırılması,

• Lesepsiyan balıklar ve bunların balıkçılığımıza etkileri,

• Balıkçılık yönetim organizasyonunun geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.