22Eylül2018

English (UK)TrkeTrkiye

Deniz Memelileri

 

• Ülkemiz denizlerinde bulunan deniz memelilerinin belirlenerek bir envanter oluşturulması,

• İnsan kaynaklı faaliyetlerin (balıkçılık, kirlilik, turizm, taşımacılık vb) deniz memelileri üzerin deki etkilerinin araştırılması,

• Nesli tehlike altında olan deniz memelileri (Akdeniz Foku gibi) ve bunların yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır.