22Eylül2018

English (UK)TrkeTrkiye

Mikrobiyoloji

 

• Denizlerde, akarsularda ve göllerde mikrobiyal tür çeşitliliğinin tespiti yönünde araştırmalarda bulunmak,

• Denizlerde, akarsularda ve göllerde mikrobiyal kirlilik indikatörlerini tespit etmek,

• Su, sediment ve canlıda Membran Filtrasyon ve EMS Tekniği ile toplam koliform, fekal koliform ve fekal streptekok analizleri,

• DNA dizi analizine göre bakteriyal türlerin saptanması,

• Denizel bakterilerin moleküler yapısı ve filogenetiğinin incelenmesini kapsamaktadır.