14Ağustos2018

English (UK)TrkeTrkiye

Zooplankton

 

• Zooplanktonik canlıların kıyı ve açık deniz sularındaki dikey ve horizontal dağılımının araştırılması,

• Zooplanktonik canlıların populasyon yapıları, biyoloji ve dağılımının çevresel faktörlerle etkileşiminin incelenmesi ,

• Zooplanktonların deniz ekosistemlerindeki rollerinin belirlenmesi,