14Ağustos2018

English (UK)TrkeTrkiye

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 

 

 

• Otoklav (Nüve),

• Sterilizasyon Kabini (Nüve),

• İnkübatörler (Nüve, Termal),

• Moleküler tanılama analizlerinde kullanılmak üzere Jel elektroforez Sistemi (Thermo),

• Termal Cycler (Techne)

 

 

Şekil 1. Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Soğutmalı İnkübatör, Otoklav)

 

Şekil 2. Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Soğutmalı Santrifüj, Çalkalayıcılı Su Banyosu)