14Ağustos2018

English (UK)TrkeTrkiye

Nehir ve Göl Araştırmaları

 

• Su analizleri (Besin elementleri, PAH, BOD, COD, DO, iletkenlik, pH, deterjan, fenol, alkalinite, sertlik)

• Sediment analizleri (metal, organik kirleticiler)

• Bitada kirletici analizleri (metal, organik kirleticiler)