22Eylül2018

English (UK)TrkeTrkiye

Derin Deniz Araştırmaları

 

         • Hidrokarbon aramaları
         • Çamur volkanları araştırmaları
         • Gaz hidrat aramaları
         • Tektonik incelemeler
         • Hidrotermal sistemlerin tespiti
         • Deniz tabanı batimetrik/morfolojik haritalama çalışmaları
         • Derin deniz boru hatları güzergah çalışmaları
         • Sondaj öncesi site-survey çalışmaları