22Eylül2018

English (UK)TrkeTrkiye

Alan Planlaması

 

• Türkiye ve dünyada Bütünleşik Kıyı Bölgesi Yönetimi kavramları, süreçleri, uygulamaları, deneyimleri ve gelişmeleri,
• Kıyı ve deniz alanlarında temel ve uygulamalı bilimler ile üretilen bilginin yönetim süreçlerine adaptasyonu ve kullanılması,
• Alansal veri yönetimi (Coğrafi Bilgi Sistemleri-CBS, Uzaktan Algılama-UA)
• Alan planlaması yöntem ve teknikleri,
• Alansal analiz yöntem ve teknikleri,
• Kıyı bölgelerindeki faaliyetlerin zonlanması,
• Kıyı yapıları planlaması, uygun yer seçimi.