22Eylül2018

English (UK)TrkeTrkiye

Faaliyetler ve Kullanımlar Arası Çatışmaların Tespit Edilmesi ve Yönetimi

 

• Çoklu kullanım ve etkileşimleri, bu etkileşimlerin nicelendirilmesi,
• Çıkar grupları arasındaki çatışmaların çözülme yöntemleri ve uygulamaları.