22Eylül2018

English (UK)TrkeTrkiye

Kaynak Yönetimi

 

• Risk değerlendirme yöntemleri,
• Kıyı ve deniz suları kalitesi ve izleme-değerlendirme yöntemleri,
• Kıyı ve deniz koruma alanları yönetimi,
• Biyolojik çeşitlilik ve korunması,
• Kıyısal ve denizel çevrenin korunması ve restorasyonu.