22Eylül2018

English (UK)TrkeTrkiye

Jeolojik Prosesler

 

• Zemin ve katman özellikleri,
• Sediman özellikleri,
• Sediman kaynağı, taşınımı, çökelmesi ve bu proseslerin modellemesi.