14Ağustos2018

English (UK)TrkeTrkiye

TARİHÇE

 

1973 yılında Deniz Araştırmaları düşüncesi, Ege Üniversitesi içinde “Bölgesel Kalkınma için Multidisipliner Araştırma Programı” çerçevesinde başlamış ve denizel veri toplama çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli gemi laboratuar donanımının kurulması söz konusu olmuştur. 6 Kasım 1974 tarihinde Mühendislik Bilimleri Fakültesi Kurulu, Prof.Dr. Kemal Karhan başkanlığında, fakülteye bağlı olarak ve “Deniz Bilimleri ve Teknolojisi” konusunda araştırma yapabilecek bir kuruluş için girişimlerde bulunma kararı almış ve “deniz araştırmalarının fiilen yapılabilmesi için her şeyden önce eleman ve donatılmış bir gemiye ihtiyaç olduğunu” vurgulayan bir rapor ile birlikte bir araştırma gemisi projesini Devlet Planlama Teşkilatı’na sunmuştur.

             

Mühendislik Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erol İzdar başkanlığında bir komisyon raporu ile Enstitü’nün amaç ve hedefleri “Eğitim” ve “Araştırma” ana başlıklarıyla belirlenmiştir.

14 Ekim 1975 tarihinde “Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü”nün kurulmasına karar verilmiş ve Şubat 1976’da Batı Almanya “Schiffswerft JULIUS DIEDRICH” tersanesinde araştırma gemisinin yapımına başlanmıştır. Yapımı tamamlanan K. Piri Reis Araştırma Gemisi, 20 Ekim 1978’de Almanya’dan ayrılarak Türkiye’ye doğru yola çıkmıştır. Akdeniz’de çeşitli limanlara uğrayarak, 15 Kasım’da 4000 millik seferini tamamlamış ve Türkiye’ye varmıştır.

 

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün kurulmasının amacı ve faaliyet sahası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


• Deniz jeolojisi ve jeofiziği ile deniz dibi ekonomik maden yataklarının ve petrol olasılıklarının araştırılması ve teknolojisi
• Deniz kimyasal ve çevre mühendisliği açısından deniz deşarjları ve teknolojisi
• Fiziksel oşinografi ve denizdeki mekaniği, dalga mekaniği
• Kıyı ve kıyı yapıları mühendisliği ve teknolojisi
• Deniz haritalaması ve batimetrisi
• Deniz araçları teknolojisi
• Deniz teknolojisi ve ekonomisi ile buna ilişkin hukuksal konular
• Deniz yapıları ve teknolojisi

Enstitümüz, 14.10.1975 tarihinde Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır.