22Eylül2018

English (UK)TrkeTrkiye

Kıyı Mühendisliği

 

Kıyı Mühendisliği Programında, kıyılarda meydana gelen süreçler ile kıyı ve açık deniz yapılarının tasarımı ve inşaatı ile ilgili temel kavramlar üzerine bilgi ve beceriye sahip, kıyı ve deniz yapılarının planlanması, yapımı ve yönetiminde aktif rol alabilecek uzmanlar yetiştirilmektedir.

Yapılanmasına devam etmekte olan program, hem Deniz Teknolojisi hem de Deniz Bilimleri programları ile çok disiplinli çalışma olanakları sağlamaktadır.

Araştırma konularını;

• Hidrodinamik prosesler, analiz ve modelleme,
• Jeolojik prosesler,
• Kıyı yapıları tasarımı,
• Deniz ulaşımı, taşımacılığı ve lojistik oluşturmaktadır.