22Eylül2017

English (UK)TrkeTrkiye

Projeler

 

Enstitümüz tarafından TÜBİTAK, AB, BAP, vd. bilimsel araştırma projelerinin yanı sıra, hizmet projeleri de yürütülmektedir. 

 

Son 5 Yılda Yürütülen Örnek Projeler:

 • Kanada Newfoundland Memorial Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü ile “Marmara Denizi Geçitleri Projesi” (2008-2009)
 • Kanada Newfoundland Memorial Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü ile “Doğu Akdeniz Basenlerinde Tektonik ve Sedimenter Evrimleri İnceleme Projesi”(2008)
 • Marmara Denizi’nde Kıtasal Dönüşüm Boyunca Basen Evriminin Gözlenmesi Projesi ABD Columbia Üniversitesi, Lemont Dehorty Earth Observatory Bölümü işbirliği ile (2008)
 • Enka Aliağa Enerji Santralı Deniz Etüdleri Projesi, Enka Enerji Üretim Anonim Şirketi ile (2008)
 • Enerji Santralı Plankton Analizi Projesi (2008)
 • Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi” Projesi. İBB, Izsu ile (2008-2009)
 • Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Denizel Biyolojik Çeşitlilik Envanter Çalışması (2008)
 • Kuşadası İlçesi Kadınlar Denizi Merkez Havzalarının Atık Suyu DeşarjBorusundaki Hasar Tespiti” Kuşadası Bel., Su ve Kanalizasyon İşl.Müd. ile (2008)
 • Güvercinlik Koyunda Yapılacak Turizm Tesisine Tahsis Edilen Alanda Öngörülen Kıyı Yapılaşmasının Habitat, Hidrografi ve Hidromorfolojik  Etkilerinin İncelenmesi (2009)
 • İzmir Üçkuyular Kruvaziyer Limanı Projesi. İzmir Ticaret Odası ile (2009)
 • İzmir Körfezindeki Batimetrik ve Sismik Özelliklerin Ortaya Çıkarılması Çalışması  ve İzmir Körfezindeki Akıntı Sisteminin İncelenmesi ve Modellenmesi Hizmeti. İZSU ile (2009)
 • İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Ataköy Turizm Merkezi Deniz Tabanında Arkeofizik Yöntemlerle  Deniz Sismiği, Jeomanyetik ve Yanal Taramalı Sonar Çalışmalarının Yapılması Projesi (2009)
 • K.K.T.C. Kıyı Balıkçılığının Yönetimi ve Çevre Entegrasyonu Projesi.  KKTC Tarım Bakanlığı ile (2009)
 • Çeşme-Alaçatı Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri Projesi (2009-2010)
 • Aliağa Tüpraş Liman Tesislerinde Isole Verde isimli tankerden yakıt transferi esnasında oluşan kirlilik ve ekolojik zararlarının tespiti (2009)
 • Aydın İli Deniz Ürünleri Üretim Alanları İçin Yer Seçimi (2009)
 • Güney Akım Projesi Kapsamında Kardeniz’de Bitmetri ve Sığ  Sismik Çalışması (Rusya Peter Gaz Ltd.Şti) (2009-2010)
 • 2010 yılı Ege-Akdeniz Kirlilik İzleme (MED POL) Projesine ait Küçük Ölçekli Fon Anlaşması (SSFA), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)/Akdeniz Eylem Planı(MAP) T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı ile (2010-2011)
 • Deniz Seviyesi Değişikliklerinin; Aktif Bir Denizaltı Kanalı İçerisindeki Akıntı, Morfoloji ve Sedimantaloji Etkileşimlerinin Birbirleriyle İlişkilendirilmesi Projesi (Newfoundland Memorial Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü ve Leeds Üniversitesi Yer ve Çevre Okulu arasında)
 • Batimetrik, Sismik, Yanal Taramalı Sonar Ölçümleri ve Scuba Dalışları Projesi. Akdeniz Kimya San.Tic.A.Ş. ile (2010) 
 • Doğanbey, Özdere, Yeni Foça Atıksu Arıtma Tesisi Sonrası Yapılması Planlanan Derin Deniz Deşarjı İşine Yönelik Batimetrik, Geoteknik ve Oşinografik Araştırma Projesi.  İZSU ile (2010-2011)
 • Çeşme-Alaçatı Deniz Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri projesi. (2010-2011)
 • Köyceğiz ve Kaş (Kekova) Bölgelerinde Ekosistem Araştırmaları Projesi (2010-2011)
 • Aliağa Nemport Limanı Genişletme Çalışmaları İçin Gerekli Jeofizik, Ekolojik ve Arkeolojik Etüdler ProjesiAkdeniz Kimya San.Tic.A.Ş. (2010-2011)
 • Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi” projesi. İZSU ile (2011-2014)
 • İzmir Körfezinde Gerçek Zamanlı Gözlem Sistemli Sayısal ve  Sediman Taşınımı Modelleme Projesi İZSU  ile (30/03/2011-30/03/2014)
 • İstasyonlara Bırakılan Midyelerin R/V K.Piri Reis Araştırma Gemisi ile Toplanması Fıransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü (IFREMER) ile (2011-2012)
 • G Bölgesi Olarak Tanımlanan Bölgede Piri Reis Gemisinin Topladığı 2 Boyutlu Sismik Çalışma Projesi. TPAO ile. (2011-2012)
 • KKTC Balıkçı Barınaklarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile (2011-2012)