Canlı Deniz Kaynakları

 

Canlı Deniz Kaynakları Programı Tanıtım Videosu


 

Canlı Deniz Kaynakları

Canlı Deniz Kaynakları bölümünün temel ilgi alanını denizel ekosistemler, denizlerde dağılım gösteren organizmalar ile bunların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda enstitümüzde, denizlerimizde bulunan en ilkel tek hücreli organizmalardan en gelişmiş deniz memelilerine kadar bir çok türün biyolojik ve ekolojik özellikleri araştırılmakta; tür, populasyon ve kommünite gibi farklı ölçeklerin ayrı ayrı ve/veya birlikte ele alındığı autoekolojik, sinekolojik ve demekolojik çalışmalar yürütülmektedir. Denizlerimizde biyolojik çeşitliliğin tespit edilerek, izlenmesi ve korunması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Deniz ve kıyı alanlarında insan etkisi veya doğal olaylar sonucu meydana gelen etkilerin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak iklimsel değişikliklerin denizel ekosistem üzerindeki etkileri, indikatör, yabancı ve istilacı türler, kirletici kaynaklar ve etkileri, balıkçılık kaynaklarının belirlenmesi, stoklarının tahmini ve yönetimi, stokların sürdürülebilir kullanımı, ülkemizin mevcut balıkçılık sorunlarının çözümüne ilişkin politikaların üretilmesi ve akuakültürün çevresel etkilerinin araştırılması gibi konular da çalışılmaktadır.

Araştırmalarda

• Trol, Beam trol, IKMT (Isaac Kidd Midwater Trawl), Van Veen grab, Orange-peel, Box-corer, Drej, farklı tipte plankton ağları, Nansen ve Rosette-Sampler gibi örnekleme araç ve sistemlerinden,

• CTD profil cihazları, Akıntı ölçerler ve Akıntı Profil cihazları, Fotosentetik Işık ölçer, Sidescan Echo Sounder, Bilimsel Echo Sounder ve Net Sounder gibi fiziksel ölçüm cihazlarından,

• Atomic, UV ve Kütle Spektrofotometreleri, besin tuzu ölçüm oto-analizörü, PCR, Elektroforez, Gaz ve Likid Kromatografi gibi kimyasal ölçüm cihazlarından,

• Görüntü kayıt sistemine sahip çeşitli steoro-mikroskop, faz kontrast, ışık ve epifloresan mikroskoplardan yararlanılmaktadır.

Elde edilen verilerin alansal analize tabi tutularak değerlendirilmesinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan algılama uygulamalarına olanak veren Matlab, Foxpro, ArcGIS, Erdas, Idrisi, Mapviewer, Ocean Data View, vb., yazılımlardan yararlanılmaktadır. Çalışma alanının hidrografik özelliklerinin çözümlenmesinde de fiziksel oşinografik modeller (Princeton Killworth Model ile yardımcı diğer yazılımlar MSDEW, MIKADO, NEMO, vb.) kullanılmaktadır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast