Akuakültür

Akuakültür

• Ekosistem yaklaşımlı akuakültürün geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

• Kıyı yönetiminde, ortak kullanım alanlarının farklı sektörler tarafından kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

• Su Ürünleri yetiştiriciliği yapılan alanların çevre üzerindeki etkilerinin izlenmesi,

• Sürdürülebilir akuakültür çalışmalarında indikatörlerin belirlenmesi,

• Deniz suyu ve sedimanında bulunan antibiyotik kalıntıların izlenmesini kapsamaktadır.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast