Balıkçılık

Balıkçılık

• Denizlerimizde dağılım gösteren balıkçılık kaynaklarının tanımlanarak bunların üreme, büyüme ve beslenme gibi özelliklerinin araştırılması,

• Balıkçılık kaynaklarının dağılımlarının belirlenerek biyokütlelerinin hesaplanması,

• Iskarta ve hedef dışı avın belirlenmesi,

• Akustik yöntem ve tekniklerle stok tahmini,

• Balık yumurta ve larvalarının araştırılması,

• Lesepsiyan balıklar ve bunların balıkçılığımıza etkileri,

• Balıkçılık yönetim organizasyonunun geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

 


Yazı Tipi Boyutunu Değiştir
Kontrast