Bentos

Bentos

• Bentik bölgedeki canlıların toplanması, ayıklanması, taksonomik gruplara göre sınıflandırılması ve kalitatif-kantitatif yönden değerlendirilmesi.

• Hydrozoa, Bryozoa, Polychaeta, Oligochaeta ve Sipuncula gibi bazı grupların tür seviyesinde belirlenmesi ve kommunite analizlerinin yapılması

• Bentik canlıların çevresel koşullarla ilişkilerinin araştırılması

• Kirliliğin bentik canlılar üzerine etkilerinin araştırılması ve olası indikatör türlerin belirlenmesi

• Yabancı ve istilacı türlerin belirlenerek dağılımlarının incelenmesi

• Fouling ve boring organizmaların belirlenmesi, ekolojik ve ekonomik etkilerinin araştırılmasını kapsamaktadır.

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast