Fitoplankton

 

Fitoplankton

• Denizel ekosistemlerde fitoplankton türlerinin tanımlanarak kalitatif ve kantitatif yönden belirlenmesi,

• Fitoplanktonun çevresel koşullarla ilişkisinin incelenmesi,

• Atmosferik sahra tozunun fitoplankton dinamikleri üzerine etkisi,

• Alg patlamaları ve Red-tide olaylarının incelenmesi.

• Birincil üretimin tespiti,

• Fitoplankton dağılımının zaman serisinde izlenmesini kapsamaktadır.

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast