Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

 

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı Tanıtım Videosu


 

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programında, Türkiye’yi çevreleyen tüm karasularda ve uluslararası suların münhasır ekonomik bölgesinde, ülkenin gereksinimi olan deniz kaynakları potansiyeli konusunda bilimsel ve mühendislik verilerini toplamayı, değerlendirmeyi bilen; elde ettiği bilgilerle özgün ve orijinal araştırmalar yapabilecek bir ekibi yönetebilecek nitelikte uzmanlar yetiştirilmektedir.

 

Programın amaçları;

• Başta ülkemizi çevreleyen denizlerdeki kıta sahanlığı olmak üzere dünya denizlerinde, jeolojik ve jeofizik yöntemlerle tüm cansız denizel kaynakları araştırmak,
• Denizlerde ve göllerde tek ışınlı ve çok ışınlı derinlik ölçümleri ile deniz-göl derinlik haritalarını oluşturmak,
• Deniz inşaatları öncesi mühendislik çalışmaları yapmak,
• Denizlerde bilimsel ve mühendislik amaçlı yer manyetik alan ölçümleri yapmak,
• Deniz altı faylarının araştırılması ve genç tektonik yapıların belirlenmesi suretiyle depremsellik çalışmaları yapmak,
• Deniz altında mevcut ve potansiyel heyelanların araştırılması suretiyle tsunami incelemesi yapmak,
• Kıyısal sediman dinamiğini ortaya koyarak, kıyı gelişim modellemesini yapmak,
• Alınan sediman örnekleri üzerinde jeokimyasal çalışmalar yaparak, deniz kirliliği konusunda araştırma yapmak,
• Sediman örnekleri üzerinde paleoiklimsel değişimlerin nedenlerini ve sonuçlarını saptayarak, ileriye dönük iklimsel tahminlere göre, kanun yapıcılara enerji, su, balıkçılık ve tarım politikalarının belirlenmesi için veri toplamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast