Derin Deniz Araştırmaları

Derin Deniz Araştırmaları

• Hidrokarbon aramaları
• Çamur volkanları araştırmaları
• Gaz hidrat aramaları
• Tektonik incelemeler
• Hidrotermal sistemlerin tespiti
• Deniz tabanı batimetrik/morfolojik haritalama çalışmaları
• Derin deniz boru hatları güzergah çalışmaları
• Sondaj öncesi site-survey çalışmaları

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast