Kıyısal Araştırmalar

Kıyısal Araştırmalar

• Kıyı mühendisliği etütleri

Mendirek, iskele gibi liman yapıları, marinalar, balıkçı barınakları, boru hatları, vd. deniz inşaatları için yapılacak etütler kapsamında;

• Tek ve çok kanallı ekosounder ile hassas deniz tabanı batimetri haritalarının hazırlanması,
• Mühendislik sismik çalışmaları,
• Yanal Taramalı Sonar çalışmaları ve sonar mozaik haritalarının oluşturulması,
• Sediman dağılım haritalarının hazırlanması.
• Tarama öncesi ve sonrası çalışmalar
• Sualtı fotoğraf ve video çekimi

işleri  yapılabilmektedir. Seyir Hidrografi ve Oşinografi  Dairesi Bşk. (SHODB) onaylı ÇED raporlarının hazırlanması için gerekli her türlü denizel veri toplanmaktadır.

• Jeotermal araştırmalar

• Eski kıyı çizgilerinin tespiti
• Sismik stratigrafik ve sedimantolojik çalışmalar

• Sualtı  arkeojeofiziksel çalışmalar

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast