Sedimantolojik Araştırmalar

Sedimantolojik Araştırmalar

• Sediman taşınım modelleri tespiti
• Delta gelişim modelleri incelemesi
• Jeokimyasal çalışmalar
• Sediman örnek alımı ve analizi


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast