Deniz Kimyası

 

Deniz Kimyası Programı Tanıtım Videosu


 

Deniz Kimyası

Amacımız, Kimyasal Oşinografi alanında bilgi sahibi, edinmiş olduğu bilgiler doğrultusunda ulusal ve uluslararası sularda canlı ve cansız kaynaklara ait kimyasal verileri toplama, değerlendirme, bilimsel ve teknik çalışmalar yapabilme ve bilimsel yayınlar üretebilme, sosyal ilişkiler açısından kuvvetli, çevreye duyarlı, karar verme ve problem çözme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Hedeflerimiz,

• Deniz bilimleri alanında veriler toplamak, elde edilen verileri kalite kontrolünden geçirerek kullanıcılara nitelikli bir veri seti sunmak,

• Teknolojik gelişmeleri izleyerek mevcut analiz yöntemlerini geliştirmek ve yeni yöntemler üretmek,

• Kimyasal oşinografi alanı ile ilgili araştırmaları izleyebilmek ve uluslar arası literatürü takip etmek,

• Ulusal ve uluslar arası araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve geliştirmektir.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast