Fiziksel Oşinografi

 

Fiziksel Oşinografi Programı Tanıtım Videosu


 

Fiziksel Oşinografi

Fiziksel Oşinografi, çevre denizlerin ve okyanusun fiziksel özelliklerini, hareketlerini, iklim sistemi ile etkileşimlerini jeofiziksel akışkanlar dinamiği temelinde inceler, ve gözlem sistemleri ve matematik modeller ile davranışlarını tahmin etmeye, kirlenme, madde taşınımı ve ekosisteme etkilerini açıklamaya çalışır.

Fiziksel Oşinografi Programı, farklı disiplin alanlarından gelen öğrencilerin bilgilerini programda verilen kuramsal ve uygulamalı bilgileriyle bütünleştirerek fiziksel oşinografideki bilimsel problemleri çözmelerini hedefler. Öğrencilerin Fiziksel Oşinografi alanında yapılacak bilimsel çalışmalarda aktif rol almaları hedeflenmektedir. Fiziksel oşinografi teorik çalışma, laboratuvar deneyleri, saha gözlemleri, uzaktan algılama ve sayısal modelleme çalışmalarının benzersiz karışımı ile tanımlanır. Bu, doğası gereği, ilgi ve yetenekleri açısından mezunları arasında büyük farklılıklar oluşturur. Donanımı bakımından güçlü bir altyapıya sahip olan program, hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik eğitim olanakları sağlamaktadır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast