Oceanlab-FO

Oceanlab

Fiziksel Oşinografi, CBS ve UA Laboratuvarı

Verilerin analizi, depolanması ve modeller için gerekli yüksek kapasiteli (64 işlemcili sunucu) bilgisayarlar ve gerekli yazılımların bulunduğu laboratuvardır.

Sahip olduğu özerk sunucusu ve bilgisayar donanımları ile yoğun ve kompleks her türlü oşinografik verinin işlenmesi, analizi, görselleştirilmesi ve depolanması konularında hizmet vermektedir. Aletlerin deniz çalışmalarına hazırlanmaları ve kalibrasyonları laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

OceanLAB bünyesinde, oşinografik veri analizi, CBS ve UA uygulamaları için çeşitli veri işleme, görselleştirme yazılımları (Matlab, Foxpro, ArcGIS, Erdas, Idrisi, Mapviewer, Ocean Data View, vb), Fiziksel Oşinografi modelleri (Princeton Killworth Model) ile yardımcı diğer yazılımlar (MSDEW, Mikado, Nemo, vb) altyapısını bulundurmaktadır.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast