Gemi İnşaatı

 

Gemi İnşaatı Programı Tanıtım Videosu


 

Gemi İnşaatı

Yöremizde etkinlik gösteren denizcilik kurum ve kuruluşlarının güncel deniz teknolojileri konularında uzmanlığa duydukları gereksinim, günden güne artan bir potansiyele sahip olmakla birlikte bu gereksinimlerin yanıtlanmasındaki yetersizlikler ileri boyutlardadır. Oysa ki, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, kurulduğu 1975 yılından bu yana ülkemiz denizleri ve uluslar arası sularda edindiği yüksek teknolojik bir birikime sahiptir. Bu birikimin gemi inşaatı temelinde denizcilik sektörünün yararına sunulması gerekliliğiyle bu programda araştırma etkinlikleri yürütülmektedir.

Araştırma etkinliklerinden beklenen yararların başında, gemi programının eşgüdümünde tüm üniversitenin birikimleri sektöre aktarılırken başta küçük teknecilik işkolu olmak üzere, tüm gemi inşaatı ve bakım – onarımı sektörünün güncel ihtiyaçları doğrultusunda yeni araştırma ufukları açmak gelmektedir.

Gezi tekneleri, balıkçı gemileri boyutundan konteyner gemisi ve büyük petrol tankeri boyutlarına dek birçok geminin gerek teknesi, gerek ana makinaları dahil tüm donanımları konusunda deneyime sahip olan program, çok sayıda nitelikli akademik ve teknik personelle, laboratuarlar ve atölyelerle, kara ve deniz araçlarıyla etkinlik göstermektedir.

Gemi İnşaatı Programı, saygın ulusal ve uluslararası araştırma merkezleriyle işbirliği içinde çalışmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sunulmaktadır:
• Japonya Ulaştırma Bakanlığı Deniz Tekniği Yüksekokulu, Japonya
• Gdansk Teknik Üniversitesi Deniz Mühendisliği ve Gemi Teknolojisi Fakültesi, Polonya
• Yapı Donanımları ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Romanya
• SARC BV, Hollanda
• Amarcon, Hollanda

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast