Kıyı Bölgesi Yönetimi

 

Kıyı Bölgesi Yönetimi Programı Tanıtım Videosu


 

Kıyı Bölgesi Yönetimi

Kıyı Bölgesi Yönetimi Programında, kıyı bölgelerinde yürütülen tüm ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile bu faaliyetlerin yönetilmesi ile ilgili temel kavramlar üzerine bilgi ve deneyime sahip, edinilen bilgi ve deneyim birikimini Kıyı Bölgesi Yönetimi’nin bütünleştirme ilkesi çerçevesinde odaklayabilme becerisi ile donatılmış, kıyı alanlarının bütünleşik yönetimi ile ilgili akademik, kamu ve özel kuruluşlarda aktif rol liyakati kazanabilecek uzmanlar yetiştirilmektedir.

Alanında Türkiye’de tek olan program, yapılanmasına devam etmekte ve hem Deniz Teknolojisi hem de Deniz Bilimleri programları ile çok disiplinli çalışma olanakları sağlamaktadır.

Araştırma konuları;

• Alan planlaması,
• Kıyı alanlarındaki ekonomik faaliyetler ve sürdürülebilir kalkınma,
• Kaynak yönetimi,
• Faaliyetler ve kullanımlar arası çatışmaların tespit edilmesi ve yönetimi.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast