Faaliyetler ve Kullanımlar Arası Çatışmaların Tespit Edilmesi ve Yönetimi

Faaliyetler ve Kullanımlar Arası Çatışmaların Tespit Edilmesi ve Yönetimi

• Çoklu kullanım ve etkileşimleri, bu etkileşimlerin nicelendirilmesi,
• Çıkar grupları arasındaki çatışmaların çözülme yöntemleri ve uygulamaları.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast