Kıyı alanlarındaki ekonomik faaliyetler ve sürdürülebilir kalkınma

Kıyı Alanlarındaki Ekonomik Faaliyetler ve Sürdürülebilir Kalkınma

• Balıkçılık (avcılık ve yetiştiricilik) yönetimi,
• Kıyı ve deniz alanlarında yürütülen turizm faaliyetleri,
• Deniz ulaşımı,
• Liman yönetimi ve gelişimi,
• Kıyı ve deniz alanları kaynak ve enerji araştırmaları,
• Ekonomik faaliyetlerin kıyısal ve denizel çevre ile etkileşimi, bu etkileşimlerin nicelendirilmesi,
• Deniz deşarjları.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast