Kıyı Mühendisliği

 

Kıyı Mühendisliği Programı Tanıtım Videosu


 

Kıyı Mühendisliği

Kıyı Mühendisliği, kıyı/deniz alanlarındaki fiziksel süreçleri ve bu süreçlerle insan etkileşimini inceleyen bir mühendislik dalıdır.

Kıyı Mühendisliği, Fizik ve Mühendislik Bilimlerinin, kıyı/deniz alanlarında yapılan geliştirme, tasarım, koruma ve yönetim çalışmalarına uygulanmasıdır. Çıkış noktası her ne kadar denizden korunma ve denizi kullanma ihtiyaçlarından esinlenmiş olsa da, günümüzde sürdürülebilir kalkınma, bütünleşik havza/kıyı/deniz alanları yönetimi ve ekosistem-tabanlı yönetim ilkelerini de benimsemektedir.

Kıyı Mühendisliği Programında, kıyılarda meydana gelen süreçler ile kıyı ve açık deniz yapılarının tasarımı ve inşaatı ile ilgili temel kavramlar üzerine bilgi ve beceriye sahip, kıyı ve deniz yapılarının planlanması, yapımı ve yönetiminde aktif rol alabilecek uzmanlar yetiştirilmektedir.

Program, hem Deniz Teknolojisi hem de Deniz Bilimleri programları ile çok disiplinli çalışma olanakları sağlamaktadır.

Araştırma konuları:

  • Kıyı/deniz alanları hidrodinamiği
  • Kıyı/deniz yapıları tasarımı ve uygulamaları
  • Sediman taşınımı ve kıyı-deniz alanlarının morfolojisi
  • Doğal afetler (tsunami, fırtına kabarması, taşkınlar gibi) ve iklim değişikliği
  • Denizel yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgâr, akıntı, dalga)
  • Bütünleşik kıyı, deniz ve havza yönetimi

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast