Komisyonlar

KALİTE KOMİSYONU
Prof. Dr. İdil ERDEN PAZI

Kalite Sorumlusu
Dahili: 113
E-Posta: idil.erden@deu.edu.tr

Doç. Dr. Erkin ALTUNSARAY

Dahili: 156
E-Posta: erkin.altunsaray@deu.edu.tr

Araş.Gör. Dr. Hakan ALYÜRÜK

Dahili: 156
E-Posta: hakan.alyuruk@deu.edu.tr

Öğr.Gör. Hulusi DEMİRCİOĞLU

Dahili: 162
E-Posta: h.demircioglu@deu.edu.tr

Funda ZENGİN

Enstitü Sekreteri
Dahili: 104
E-Posta: funda.zengin@deu.edu.tr

Ozan HAMURCU

Memur
Dahili: 117
E-Posta: ozan.hamurcu@deu.edu.tr

 


 

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
Prof. Dr. K. Turgut GÜRSEL

Dahili: 148
E-Posta: turgut.gursel@deu.edu.tr

Prof. Dr. Aslı KAÇAR

Dahili: 127
E-Posta: asli.kacar@deu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nilhan KIZILDAĞ

Dahili: 131
E-Posta: nilhan.kizildag@deu.edu.tr

Araş.Gör. Dr. Canan ERONAT

Dahili: 109
E-Posta: canan.ozturk@deu.edu.tr

 


 

DIŞ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ersel Zafer ORAL
Dr. Kemal DURACE
Aslı ERDENİR SILAY
Ekim ÖZAL

 


 

TEHLİKELİ ATIK KOMİSYONU
Araş.Gör. Dr. Hakan ALYÜRÜK

E-Posta: hakan.alyuruk@deu.edu.tr

Öğr.Gör. Janset KAYAALP

E-Posta: janset.kankus@deu.edu.tr

Dr. Oya ALTAY

E-Posta: oya.altay@deu.edu.tr

 


 

SIFIR ATIK SORUMLUSU
Araş.Gör. Dr. Hakan ALYÜRÜK

E-Posta: hakan.alyuruk@deu.edu.tr

 


 

WEB SAYFASI VE SOSYAL MEDYA SORUMLULARI
Doç. Dr. Mine Sezgül KAYSERİ ÖZER

E-Posta: sezgul.kayseri@deu.edu.tr

Araş.Gör. Dr. Hakan ALYÜRÜK

E-Posta: hakan.alyuruk@deu.edu.tr


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast