Projeler

Projeler

Enstitümüz tarafından TÜBİTAK, AB, BAP, vd. bilimsel araştırma projelerinin yanı sıra, hizmet projeleri de yürütülmektedir. 

 

Enstitümüzde Yürütülen Örnek Projeler:

 • Kanada Newfoundland Memorial Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü ile “Marmara Denizi Geçitleri Projesi” (2008-2009)
 • Kanada Newfoundland Memorial Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü ile “Doğu Akdeniz Basenlerinde Tektonik ve Sedimenter Evrimleri İnceleme Projesi”(2008)
 • Marmara Denizi’nde Kıtasal Dönüşüm Boyunca Basen Evriminin Gözlenmesi Projesi ABD Columbia Üniversitesi, Lemont Dehorty Earth Observatory Bölümü işbirliği ile (2008)
 • Enka Aliağa Enerji Santralı Deniz Etüdleri Projesi, Enka Enerji Üretim Anonim Şirketi ile (2008)
 • Enerji Santralı Plankton Analizi Projesi (2008)
 • Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi” Projesi. İBB, Izsu ile (2008-2009)
 • Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Denizel Biyolojik Çeşitlilik Envanter Çalışması (2008)
 • Kuşadası İlçesi Kadınlar Denizi Merkez Havzalarının Atık Suyu DeşarjBorusundaki Hasar Tespiti” Kuşadası Bel., Su ve Kanalizasyon İşl.Müd. ile (2008)
 • Güvercinlik Koyunda Yapılacak Turizm Tesisine Tahsis Edilen Alanda Öngörülen Kıyı Yapılaşmasının Habitat, Hidrografi ve Hidromorfolojik  Etkilerinin İncelenmesi (2009)
 • İzmir Üçkuyular Kruvaziyer Limanı Projesi. İzmir Ticaret Odası ile (2009)
 • İzmir Körfezindeki Batimetrik ve Sismik Özelliklerin Ortaya Çıkarılması Çalışması  ve İzmir Körfezindeki Akıntı Sisteminin İncelenmesi ve Modellenmesi Hizmeti. İZSU ile (2009)
 • İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Ataköy Turizm Merkezi Deniz Tabanında Arkeofizik Yöntemlerle  Deniz Sismiği, Jeomanyetik ve Yanal Taramalı Sonar Çalışmalarının Yapılması Projesi (2009)
 • K.K.T.C. Kıyı Balıkçılığının Yönetimi ve Çevre Entegrasyonu Projesi.  KKTC Tarım Bakanlığı ile (2009)
 • Çeşme-Alaçatı Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri Projesi (2009-2010)
 • Aliağa Tüpraş Liman Tesislerinde Isole Verde isimli tankerden yakıt transferi esnasında oluşan kirlilik ve ekolojik zararlarının tespiti (2009)
 • Aydın İli Deniz Ürünleri Üretim Alanları İçin Yer Seçimi (2009)
 • Güney Akım Projesi Kapsamında Kardeniz’de Bitmetri ve Sığ  Sismik Çalışması (Rusya Peter Gaz Ltd.Şti) (2009-2010)
 • 2010 yılı Ege-Akdeniz Kirlilik İzleme (MED POL) Projesine ait Küçük Ölçekli Fon Anlaşması (SSFA), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)/Akdeniz Eylem Planı(MAP) T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı ile (2010-2011)
 • Deniz Seviyesi Değişikliklerinin; Aktif Bir Denizaltı Kanalı İçerisindeki Akıntı, Morfoloji ve Sedimantaloji Etkileşimlerinin Birbirleriyle İlişkilendirilmesi Projesi (Newfoundland Memorial Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü ve Leeds Üniversitesi Yer ve Çevre Okulu arasında)
 • Batimetrik, Sismik, Yanal Taramalı Sonar Ölçümleri ve Scuba Dalışları Projesi. Akdeniz Kimya San.Tic.A.Ş. ile (2010) 
 • Doğanbey, Özdere, Yeni Foça Atıksu Arıtma Tesisi Sonrası Yapılması Planlanan Derin Deniz Deşarjı İşine Yönelik Batimetrik, Geoteknik ve Oşinografik Araştırma Projesi.  İZSU ile (2010-2011)
 • Çeşme-Alaçatı Deniz Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri projesi. (2010-2011)
 • Köyceğiz ve Kaş (Kekova) Bölgelerinde Ekosistem Araştırmaları Projesi (2010-2011)
 • Aliağa Nemport Limanı Genişletme Çalışmaları İçin Gerekli Jeofizik, Ekolojik ve Arkeolojik Etüdler ProjesiAkdeniz Kimya San.Tic.A.Ş. (2010-2011)
 • Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi” projesi. İZSU ile (2011-2014)
 • İzmir Körfezinde Gerçek Zamanlı Gözlem Sistemli Sayısal ve  Sediman Taşınımı Modelleme Projesi İZSU  ile (30/03/2011-30/03/2014)
 • İstasyonlara Bırakılan Midyelerin R/V K.Piri Reis Araştırma Gemisi ile Toplanması Fıransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü (IFREMER) ile (2011-2012)
 • G Bölgesi Olarak Tanımlanan Bölgede Piri Reis Gemisinin Topladığı 2 Boyutlu Sismik Çalışma Projesi. TPAO ile. (2011-2012)
 • KKTC Balıkçı Barınaklarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile (2011-2012)
 • İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi (2015-2018)
 • Star Rafineri Projesi Denizel Biyolojik Çeşitlilik ve Deniz Sedimanı Kalitesinin İzlenmesine İlişkin Proje (2015-2018)
 • Batı Karadeniz’de Pilot Alanda Gazhidrat Potansiyeli Etüt ve Araştırma (2015-2018)
 • Rusya Federasyonu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Karadeniz Üzerinden Geçen Açık Deniz Boru Hattı Projesi (TÜRK Akımı) Kapsamında Sualtı Arkeolojik Mevcut Durum Tespiti İşi (2015-2017)
 • Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi (2015-2016)
 • Yapay Resif Projesi Araştırma ve Danışmanlık Projesi (2016-2019)
 • Sığacık Körfezi’nde Su Kütlesinin Değişim Durumunu İçeren Modellemenin Yapılması Projesi (2016-2019)
 • Ege Denizi Deniz Tabanı Balık Biyoçeşitlilik ve Katı Atık İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları Danışmanlık Projesi (2016-2017)
 • İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi Kapsamında Oluşturulacak Doğal Yaşam Adaları Uygulama Projelerinin Hazırlanmasına Esas Batimetrik, Hidrografik ve Oşinografik Etüt İşi Projesi (2016-2017)
 • Deniz Biyolojisi ve Çeşitliliği Danışmanlık Projesi (2016-2017)
 • Güney İskele Tarafı Dip Taraması Çalışmaları Kapsamında Sualtı Jeomorfolojisi ve Tarama Sonrası Meydana Gelebilecek Değişiklikler Açısından Kapsamlı Analizleri İçeren Arkeojeofizik Deniz Etüdü (2016-2017)
 • Deniz Dibi Tarama Alanında Çevre Açısından Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Dökü Yapılacak Deniz Alanında Çevreye Etkilerinin Belirlenmesi (2017)
 • Ildırı Körfezi, Çeşme’de Leydi Tuna’dan Kaynaklanan Petrol Saçılmasının Etkilerinin İncelenmesi Projesi (2017-2018)
 • Türk Akımı Projesi Kapsamında Yakın Kıyı Denizel Biyoloji Sörveyi Projesi (2017)
 • İskeleye Yanaşacak Gemi Kapasitesinin Belirlenmesini Sağlayacak Araştırma Projesi (2017)
 • Türk Akımı Projesi için Dip Tarama Yönetim Planı ve Sediman Dağılım Modeli Projesi (2017)
 • Ege Gübre Sanayii A.Ş.’ne Ait, 474 M Uzunluğundaki İskelenin İlk Anosu ile Dolgu  Alanın Bütünleşik Analizi Araştırma Projesi (2017)
 • İzmir Körfezinde Gerçek Zamanlı Akıntı ve Sediment Taşınımı Modelleme Programı ile İzleme Projesi (2) (2017-2019)
 • Dip Tarama Yönetim Planı Raporu Hazırlama Hizmet Sözleşmesi (2017)
 • Aliağa Nemrut Koyunda Bulunan Limanın 576 M Uzunluğunda 30 M Genişliğinde Doğu İskelesine Yanaşacak Gemilerin Bağlanmasına İlişkin Kontrol Projesi (2017)
 • 1/5000 Ölçekli İmar Planlı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik ve Geoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması İşi Doğrudan Temin Birim Fiyat Hizmet Alımı Projesi (2017)
 • Tilkicik Koyu Makrobiyolojik Etüt Projesi (2017)
 • Nehir-Deniz Etkileşiminde Kısa Süreli Sediment Form Oluşumlarının Değerlendirilmesi: Gediz ve B.Menderes Örnekleri (2016-2018)
 • Ege Kıyı Sularında Deniz Taban Yapılarının Sınıflandırılması ve Haritalanması Projesi (2015-2017)
 • Doğu Ege Denizi Kıyı Sularının Ağır Metal Kirliliğinin İzlenmesinde Biyolojik İndikatör Organizmalar Olarak Ascidanlar ve Bryozoaların Kullanımı Projesi (2015-2017)
 • Çakalburnu Lagünü’nde(İzmir Körfezi) Virüs ve Pikoplankton Bolluk-Biyokütlelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Saptanması ve Besin Zinciri ile İlişkin Araştırılması Projesi (2015-2017)
 • İklimsel Değişimlerin Ege Denizi Su Oluşumu ve Doğu Akdeniz Taşınımına Olan Etkileri Projesi (2015-2018)
 • Karadeniz’de Calanus Euxinus Kopepodunun Hasatının ve Bir Dizi Çevresel Baskı Etkilerinin Hidrodinamik-Ekosistem Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi Projesi (2015-2017)
 • Batı Karadeniz Kefken Açıkları Kıtasal Şelfinin Morfolojik ve Sismo-Akustik Yapısı Projesi (2015-2017)
 • Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması (2014-2018)
 • Deniz Araştırmaları Altyapısının Güçlendirilmesi (2015-2018)
 • Dik Kıyı Duvarları ile Bütünleşik Durgun Dalga Havuzu Modelinin Fırtına Koşulları Altındaki Hidrolik Performansı (2016-2017)
 • Karadeniz için Operasyonel Deniz Tahmin Sistemi Geliştirilmesi (2015-2018)

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast