Sualtı Arkeolojisi

 

Sualtı Arkeolojisi Programı Tanıtım Videosu


 

Sualtı Arkeolojisi

Bu program, gemi yapım teknolojisi, gemi tipolojisi, antik çağ denizciliği ve navigasyon, antik limanlar, deniz jeoarkeolojisi ve arkeojeofiziği gibi konularda teorik bilgi edinmenin yanı sıra, deniz, sualtı ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirebilecek uzmanlar yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bilimsel dalışların yanı sıra, akustik deniz tabanı araştırmaları, biyolojik gözlemler, gemi inşa teknikleri gibi disiplinlerarası yöntemleri kullanarak, sualtı kültür mirasının haritalanması, korunması ve yönetimini çalışmalarını yapabilecek söz konusu uzmanlar ile bu alanda eksik insan kaynağının giderilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Araştırma konuları;

  • Eski çağlarda batmış gemilerin tespiti ve belgelenmesi,
  • Eski çağ deniz ticaret rotalarının belirlenmesi,
  • Eski çağ limanlarının ve sualtında kalan bölümlerinin incelenmesi,
  • Sualtında arkeolojik ve doğal koruma alanlarının belirlenmesi,
  • Deniz savaş alanlarının araştırılması,
  • Sualtı arkeolojisi, deniz jeoarkeolojisi ve arkeojeofiziği, denizcilik tarihi, deniz biyolojisi, gemi yapım teknolojisi gibi alanlarda çok disiplinli projeler üretilmesi,
  • Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımları kullanılarak, bilginin işlenmesi için gerekli veri bankasının oluşturulması, haritalama ve çizim ve konservasyon,
  • Uluslararası standartlarda sualtı kazı ve araştırma yürütülmesi.

 

Geçmiş kültürlerin ticaret yolları ve buna bağlı kültürel değişimin en çarpıcı şekilde gerçekleştiği yer olan ülkemiz, uzun sahil şeridiyle sualtı kültür mirası açısından dünyada en önemli merkez konumundadır. Sualtı kültür zenginliklerinin tespit edilmesi, belgelenmesi ve koruma ve yönetim modellerinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Söz konusu çalışmaların bu alanda yetiştirilecek uzmanlarla yürütülmesi gerekmektedir. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kültürlerinin tümünün izlerini bir arada bulabildiğimiz tek kara parçasının ülkemiz olduğu düşünüldüğünde, bölgemizin, denizcilik tarihinin yanı sıra insanlık tarihi açısından da benzersiz bir kaynak olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast