Sualtı Arkeolojisi

Sualtı Arkeolojisi

Bu program, gemi yapım teknolojisi, antik çağ denizciliği, eski çağ gemi tipolojisi, antik limanlar, navigasyon gibi konularda teorik bilgi edinmenin yanı sıra, deniz, sualtı ve laboratuar çalışmaları gerçekleştirebilecek uzmanlar yetiştirilmesini hedeflemektedir. Sualtına dalarak yapılacak pratik çalışmaların yanı sıra, akustik deniz tabanı araştırmaları, biyolojik gözlemler, gemi inşaatı gibi teknik ve yöntemleri içeren disiplinlerarası bir çalışmayla, denizlerdeki sualtı kültür mirasının haritalanması, korunması ve yönetimi konularında nitelik kazanan uzman ve bilim adamları ile bu alanda eksik insan kaynağının giderilmesi amaçlanmaktadır.

Araştırma ve çalışma konuları;

• Eski çağlarda batmış gemilerin tespiti,
• Eski çağ deniz ticaret rotalarının belirlenmesi,
• Eski çağ limanlarının ve sualtında kalan bölümlerinin incelenmesi,
• Sualtında arkeolojik ve doğal koruma alanlarının belirlenmesi,
• Arkeoloji, deniz jeofiziği, tarih, coğrafya, deniz biyolojisi, gemi teknolojisi gibi alanlarda çok disiplinli projeler üretilmesi,
• Güncel bilgisayar programları kullanılarak, bilginin işlenmesi için gerekli veri bankasının oluşturması, haritalama, çizim ve konservasyon,
• Uluslararası standartlarda sualtı kazı ve araştırma teknikleri.

Geçmiş kültürlerin ticaret yolları ve buna bağlı kültürel değişimin en çarpıcı şekilde gerçekleştiği yer olan ülkemiz, uzun sahil şeridiyle sualtı kültür mirası açısından dünyada en önemli merkez konumundadır. Sualtı kültür zenginliklerinin ortaya çıkarılması birçok açıdan büyük önem taşımaktadır. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kültürlerinin tümünün izlerini bir arada bulabildiğimiz tek kara parçasının ülkemiz olduğu düşünüldüğünde, bölgemizin, denizcilik tarihinin yanı sıra insanlık tarihi açısından da benzersiz bir kaynak olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast