Araştırma Projeleri

Araştırma Projeleri

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile “Ulusal Sualtı Kültür Mirası” kapsamında yürütülmekte olan “Ege-Akdeniz Arkeolojik Sualtı Araştırmaları Projesi”ile; Anadolu kıyılarında geçmiş yüzyıllarda batmış gemilerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu sayede, gemi evrim tarihindeki boşlukların doldurulması ve tarihsel bir bütünlüğün sağlanması hedeflenmektedir. Araştırmalar, batık gemilerin yanı sıra, antik çağlarda sahil şeridinde onlarca liman kentini barındıran Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin “sualtı kültürel zenginliklerini” de ortaya çıkarma amacı doğrultusunda yapılmaktadır.

 

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü bu kapsamda, sualtı kültür mirasımıza yönelik olarak, 2005 yılında TÜBİTAK’dan alınan destek ile ilk defa Ege ve Akdeniz kıyılarında bilimsel Arkeolojik sualtı araştırmalarına ve “Sualtı kültür mirası envanteri” çalışmalarına başlamıştır.  Bu proje ile “Türkiye Ulusal Sualtı Kültür Mirası Coğrafi Bilgi Sistemi” alanında en sağlıklı veri tabanı Enstitümüz bünyesinde oluşturulmuştur.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde yapılan deniz çalışmasında, farklı disiplinlerden yetişmiş personelin de aralarında bulunduğu bir ekip kurulmasına özel önem verilmektedir. Böylece araştırma alanında Arkeolojik verilerin yanı sıra, Biyolojik ve Jeofiziksel bilgi de toplanabilmektedir.

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast