Vizyon/Misyon

Vizyon/Misyon

 

Deniz Bilimleri ve Deniz Teknolojisi gibi çok disiplinli alanlarda bilimsel ve/veya mühendislik araştırmaları yürüten bir kurum olarak, temelde denizel çevreyi araştırma ve incelemeler yoluyla anlayarak, canlı ve cansız deniz kaynaklarının yönetimine yönelik güncel ve geçerli bulgu ve bilgiler üretmeyi amaçlamaktadır. Ülkenin denizel çıkarlarının ve denizlerdeki varlığının sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından vazgeçilmez unsur olan deniz araştırma faaliyetleri yoluyla, bilime evrensel katkılar sağlamak ve denizel kaynakların sürdürülebilir kullanım olanaklarını insanlığın yararına sunabilecek teknolojileri geliştirmek uğraşı veren, en üst teknolojik düzeyde ortaya konan ürünlerin evrensel standartlara sahip olmasını ve hatta bu standartların daha da geliştirilmesi hedefine odaklanmış bir araştırma enstitüsüdür.

Üniversitemiz bünyesinde lisansüstü öğretim programlarını düzenleyerek yürüten Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı olarak Deniz Bilimleri ve Deniz Teknolojisi alanları kapsamına giren bir çok konuda lisansüstü öğretim programlarının yürütülmesi görevini üstlenmiştir.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast