Vizyon/Misyon

Vizyon

 

Türkiye’yi çevreleyen denizlerdeki canlı ve cansız deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve geliştirilmesi için enerji, ulaşım, canlı ve cansız kaynaklar, çevre ve iklim gibi öncelikli alanlarda gerekli bilimsel araştırmalarını güncel teknik ve teknolojilerle yürütme, yenilikçi teknolojiler geliştirme ve uygulama ile bunlara ilişkin çevresel olanakların sürdürülebilir işletimi ve kullanımında fiziki ve insan altyapısı bağlamında uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten küresel öncü bir kuruluş olmak Enstitümüzün vizyonudur. Diğer taraftan ülke ekonomisinin güçlenmesi için denizel alanlarda yeni kaynakların bulunup işletilmesine yönelik gerekli araştırmaların yapılması ve politikaların belirlenmesine katkı sağlamaktır. Bu hedefler çerçevesinde de, ulusal ve uluslararası işbirliği olanakları yaratılmasında öncü roller üstlenmektir.

 

Misyon

 

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün (DBTE) ve diğer deniz bilimleri araştırma enstitüleri ile yaratılan ulusal kapasitenin temel dayanağı, Türkiye’nin deniz alanlarındaki hak ve menfaatleri kapsamında tüm çevre denizlerde ve uluslararası deniz alanlarında bilimsel, ekonomik ve politik vb. amaçlarla uygulamaya yönelik veri toplayarak ve bu bilgiler temelinde bilgi üreterek, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin güvenceye alınmasını sağlayacak geniş bir etki alanı oluşturulmasını sağlamaktır. DBTE ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, işbirlikleri kuran, bilime yüksek kalitede katkıda bulunan çalışmalarıyla ve sürekli güncellenen lisansüstü programlarıyla deniz araştırmaları alanında gereksinim duyulan nitelikli araştırmacı kaynağını geliştirici yönde katkı sunmaktadır. Ayrıca ileri deniz araştırmalarını yürütecek ve tasarlayabilecek araştırmacılar yetiştirebilmek de kurum misyonu kapsamındadır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast