Akdeniz Genel Balıkçılık Komitesi 21. Bilimsel Danışma Komitesi Toplantısı

Yayınlanma Tarihi: 26-07-2019

Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM), Balıkçılık Bilimsel Danışma Komitesi’nin (SAC) Kahire’de düzenlediği 21. Bilimsel Danışma Komitesi Toplantısı’na Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önerisiyle Türkiye’yi temsilen Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi Dr. E. Mümtaz Tıraşın katılmıştır. Dr. E. Mümtaz Tıraşın’ın başkan yardımcılığı görevini üstlendiği Balıkçılık Bilimsel Danışma Komitesi, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonuna istemiş olduğu konularda bilimsel değerlendirme ve tavsiye sağlamaktadır.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast