Staj

2019 Yaz Dönemi Staj Programı ve Kontenjanları

Modül Kapsam Uygulayıcı Kontenjan Tarih Ek şartlar
Genel Program (KM) CBS eğitim Öğr. Gör. Gökhan Kaboğlu Genel katılım 22 Temmuz Tüm stajyerlerin katılımına açıktır
CDK/Mikro Deniz Mikrobiyolojisi Uygulamaları Prof. Dr. Aslı KAÇAR 3 1 Temmuz Kontenjan dolmuştur
CDK/Fito Fitoplankton tanımlama ve sayımı. Eş zamanlı su kalite parametreleri ölçümü Prof. Dr.Nihayet Bizsel

Öğr. Gör. Janset KAYAALP

2 1 Temmuz
DJJ/JPJ Genel Jeoloji, Palinoloji, Jeoteknik Doç. Dr. Mine Sezgül Kayseri-Özer, Gamze Kordacı Uzkuç, Emek Aşkın Şayir Genel Jeoloji (2), Palinoloji (2), Jeoteknik (3) 22 Temmuz
DJJ/Sismik Deniz Sismiği veri işlem ve ve yorumlama eğitimi, ProMax sismik veri işlem programı eğitimi, Kingdom sismik veri yorumlama programı eğitimi. Doç. Dr. Seda OKAY, Öğr. Gör. Orhan ATGIN, Araş. Gör. Özkan ÖZEL 8 22 Temmuz Kontenjan dolmuştur

 

Staj yapmaya hak kazananlar, çalışmalara başlamadan ”Veri gizliliği akdi” imzalamakla yükümlüdür.

Program 30 işgünü için planlanmıştır, staj süresi zorunlu staj işgünü süresinden kısa olamaz.

Genel program, 3 işgününde 5 er saatlik bilgisayarlı uygulamalar olarak tamamlanacaktır.

 

 

Enstitümüzde Staj

 

Enstitümüz çok disiplinli araştırma fırsatları ve projeleri ile öğretim ve uygulamanın bir arada yürütüldüğü çalışma ortamıyla, sizlerin  iş hayatınıza hazırlandığınız süreçte beceri ve farklı bakış açıları kazanabileceği bir staj imkânı sunmaktadır. Staj çağrılarının açıldığı programlar ve alt dallarında, çalışmalara  uygun aşamalarında ve planlanan ölçeklerde katkı koyarken, ilgi duyduğunuz araştırma konularına ilişkin uygulama ve tecrübe yönlü kazanma olanağı da bulabileceksiniz.

Canlı Deniz Kaynakları, Deniz Kimyası, Fiziksel Oşinografi, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Sualtı Arkeolojisi programlarının saha ve laboratuvar çalışmaları ile ilgili staj program çağrıları  her yıl yeniden günecellenerek duyurulmaktadır.

Lütfen öğretim dalınızın uygun olduğu programa ait alt dalların konu ve takvimini o yılın yayınlanan programından başvuru öncesinden takip ediniz.

Enstitü bünyesinde staj programının düzenlenmesi ve sürdürülmesinden sorumlu araştırmacılara  e-posta yoluyla danışabilirsiniz.

Staj Sorumluları:

Arş.Gör. Remzi KAVCIOĞLU, remzi.koglu@deu.edu.tr

Uzm.Müh. Orhan ATGIN

 

Lütfen aşağıda verilmiş belgeleri inceleyiniz.

Staj Ana İlkeleri

Veri Gizliliği Akdi (örnek)

Staj Başvuru Formu
(bilgisayar ortamında doldurunuz, imzalayıp fakslayınız)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast