Staj

Enstitümüzde staj ile ilgili tüm değişiklik ve yeniliklerden haberdar olmak için bu sayfayı takip ediniz.

 

Enstitümüzde Staj

 

Enstitümüz çok disiplinli araştırma fırsatları ve projeleri ile öğretim ve uygulamanın bir arada yürütüldüğü çalışma ortamıyla, sizlerin  iş hayatınıza hazırlandığınız süreçte beceri ve farklı bakış açıları kazanabileceği bir staj imkânı sunmaktadır. Staj çağrılarının açıldığı programlar ve alt dallarında, çalışmalara  uygun aşamalarında ve planlanan ölçeklerde katkı koyarken, ilgi duyduğunuz araştırma konularına ilişkin uygulama ve tecrübe yönlü kazanma olanağı da bulabileceksiniz.

Canlı Deniz Kaynakları, Deniz Kimyası, Fiziksel Oşinografi, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Sualtı Arkeolojisi programlarının saha ve laboratuvar çalışmaları ile ilgili staj program çağrıları  her yıl yeniden günecellenerek duyurulmaktadır.

Lütfen öğretim dalınızın uygun olduğu programa ait alt dalların konu ve takvimini o yılın yayınlanan programından başvuru öncesinden takip ediniz.

Enstitü bünyesinde staj programının düzenlenmesi ve sürdürülmesinden sorumlu araştırmacılara  e-posta yoluyla danışabilirsiniz.

Staj Sorumluları:

Arş.Gör. Remzi KAVCIOĞLU, remzi.koglu@deu.edu.tr

Uzm.Müh. Orhan ATGIN

 

Lütfen aşağıda verilmiş belgeleri inceleyiniz.

Staj Ana İlkeleri

Veri Gizliliği Akdi (örnek)

Staj Başvuru Formu
(bilgisayar ortamında doldurunuz, imzalayıp fakslayınız)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast