Staj

DUYURU

2018 YAZ DÖNEMİ STAJ PROGRAMI

02 Temmuz 2018

GÜNÜ BAŞLAYACAKTIR.

Program Uygulama Yöneten Tarih Yer Kontenjan Katılan Açık Kontenjan
 (Genel katılımlı) Coğrafi bilgi sistemlerine giriş* Uzm.Dr. Gökhan Kaboğlu

02-06.07.2018

DBTE, İnciraltı

Tüm stajyerlerin katılımı

Deniz Jeolojisi Jeofiziği/ Sismik Sismik veri inceleme/yorumlama Uzm. Orhan Atgın

02.07.2018

DBTE, İnciraltı

8

8

Yok
Canlı Deniz Kaynakları/

Fitoplankton

Fitoplankton örnekleme tanımlama ve bolluk tayini ile sedimanda fitoplankton kistleri örneklemesi, mevcut incelenmiş örneklerin kataloglanması Prof.Dr. Nihayet Bizsel 02.07.2018

DBTE, İnciraltı

2 2
Canlı Deniz Kaynakları/

Mikrobiyoloji

Uygulamalı deniz mikrobiyolojisi (laboratuvar uygulama ve masaüstü çalışması) Prof. Dr. Aslı Kaçar 02.07.2018 DBTE İnciraltı

1**

(Biyoloji/ Mikrobiyoloji lisans)

1 Yok
**–ön koşul: canlı deniz kaynakları/mikrobiyoloji modülü biyoloji/mikrobiyoloji lisans öğrencilerinin başvurusuna açılmıştır.
Sualtı Arkeolojisi Sualtı kazısı ilgili teorik ve pratik beceri ve deneyimi ile muhtemel eserlerin konservasyon, çizim, fotoğraflanması Yrd. Doç. Dr. Nilhan Kızıldağ 02.07.2018- 15.09.2018 DBTE İnciraltı- Proje kazı alanı 2*** 2
***Ön koşul : Sualtı arkeolojisi modülü, Üniversitelerin Arkeoloji, Sanat Tarihi, Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım bölümleri öğrencileri (YL ve Dr dahil) başvurularına açıktır.

Koşulu sağlayan adaylar için geçerli dalış brövesi sahibi olmaları tercihtir.

Modüllerin içerik ve kapsamı modülü öneren çalışmacı tarafından oluşturulmuştur; uygulama sırasında gerekli görüldüğü hallerde farklılık gösterebilir.

*: Anlatı ve bilgisayarda uygulama  Genel Katılımlı bu program, 2018 yaz staj programındaki tüm stajyerlerin katılımına açıktır.benzer programlar (seminer vb)buradan duyurulmamış olsa bile , takvim içerisine eklenebilir

Staj dilekçesi onaylanan adaylar!

Başvurusu onaylanan adaylar onay yazılarınız hem fakslanmış, hemde fakülteniz/bölümünüz evrak kayıt bürosuna ulaşmak üzere posta yoluyla iletilmiştir, lütfen takip ediniz.

Okulunuzdan düzenlenecek belgelerinizde – varsa-, Enstitümüzce onanması gereken kısımlar için, gecikmeden irtibat kurunuz.

Enstitümüzde staj ile ilgili tüm değişiklik ve yeniliklerden haberdar olmak için bu sayfayı takip ediniz.

 

Enstitümüzde Staj

 

Enstitümüz çok disiplinli araştırma fırsatları ve projeleri ile öğretim ve uygulamanın bir arada yürütüldüğü çalışma ortamıyla, sizlerin  iş hayatınıza hazırlandığınız süreçte beceri ve farklı bakış açıları kazanabileceği bir staj imkânı sunmaktadır. Staj çağrılarının açıldığı programlar ve alt dallarında, çalışmalara  uygun aşamalarında ve planlanan ölçeklerde katkı koyarken, ilgi duyduğunuz araştırma konularına ilişkin uygulama ve tecrübe yönlü kazanma olanağı da bulabileceksiniz.

Canlı Deniz Kaynakları, Deniz Kimyası, Fiziksel Oşinografi, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Sualtı Arkeolojisi programlarının saha ve laboratuvar çalışmaları ile ilgili staj program çağrıları  her yıl yeniden günecellenerek duyurulmaktadır.

Lütfen öğretim dalınızın uygun olduğu programa ait alt dalların konu ve takvimini o yılın yayınlanan programından başvuru öncesinden takip ediniz.

Enstitü bünyesinde staj programının düzenlenmesi ve sürdürülmesinden sorumlu araştırmacılara  e-posta yoluyla danışabilirsiniz.

Staj Sorumluları:

Arş.Gör. Remzi KAVCIOĞLU, remzi.koglu@deu.edu.tr

Uzm.Müh. Orhan ATGIN

 

Lütfen aşağıda verilmiş belgeleri inceleyiniz.

Staj Ana İlkeleri

Veri Gizliliği Akdi (örnek)

Staj Başvuru Formu
(bilgisayar ortamında doldurunuz, imzalayıp fakslayınız)


Yazı Tipi Boyutunu Değiştir
Kontrast