Staj

 

Enstitümüzde Staj

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, size eğitim ve çalışma ortamını araştırma olanakları ile birleştirerek, iş hayatınıza farklı bakış açıları kazandıracak ve devam eden proje hazırlama süreçlerini de içeren çok disiplinli bir staj sunmaktadır. Enstitümüzdeki staj olanakları ile, eğitim sürecine uygun aşamalarda ve planlı ölçeklerde katkı sağlarken, yoğun olarak yürütülen çalışmaların programlarında ve alt dallarında yön kazanma fırsatı bulacağınızı düşündüğünüz konularda iş pratiği ve tecrübe edinebileceksiniz

Her staj programı, enstitüdeki mevcut ana programlar (örneğin, Deniz Yaşamı Kaynakları, Deniz Kimyası, Fiziksel Oşinografi, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Sualtı Arkeolojisi) tarafından desteklenerek ve bu çalışmaların saha ve laboratuvar uygulamaları ile stajyerlerin eğitim ihtiyaçları ile uyumlu olarak güncellenmiştir.

Başvuru öncesinde, lütfen programın ilan edilen alt bölümlerini (modülleri) uygun bir akademik bölüme tabi tutacağını takip ediniz.

(Lisans programınızın ve başvuruda bulunacağınız modülün konusunun eşleşmesi gerektiğine emin olun) ve o yılın yayımlanan bültenini takip ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen e-posta yoluyla enstitüdeki uzmanlarımızla iletişim kurun (Arş. Gör. Remzi KAVCIOĞLU, Öğr. Gör. Orhan ATGIN).

 

Staj Sorumluları:

Arş.Gör. Remzi KAVCIOĞLU, remzi.koglu@deu.edu.tr

Öğr.Gör. Orhan ATGIN

 

Lütfen aşağıda verilmiş belgeleri inceleyiniz.

Staj Ana İlkeleri

Veri Gizliliği Akdi (örnek)

Staj Başvuru Formu
(bilgisayar ortamında doldurunuz, imzalayıp fakslayınız)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast