Staj

2019 Yaz Dönemi Staj Programı ve Kontenjanları

Modül Kapsam Uygulayıcı Kontenjan Tarih Ek şartlar
Genel Program (KM) CBS eğitim Öğr. Gör. Gökhan Kaboğlu Genel katılım 22 Temmuz Tüm stajyerlerin katılımına açıktır
CDK/Mikro Deniz Mikrobiyolojisi Uygulamaları Prof. Dr. Aslı KAÇAR 3 1 Temmuz Kontenjan dolmuştur
CDK/Fito Fitoplankton tanımlama ve sayımı. Eş zamanlı su kalite parametreleri ölçümü Prof. Dr.Nihayet Bizsel

Öğr. Gör. Janset KAYAALP

2 1 Temmuz
DJJ/JPJ Genel Jeoloji, Palinoloji, Jeoteknik Doç. Dr. Mine Sezgül Kayseri-Özer, Gamze Kordacı Uzkuç, Emek Aşkın Şayir Genel Jeoloji (2), Palinoloji (2), Jeoteknik (3) 22 Temmuz
DJJ/Sismik Deniz Sismiği veri işlem ve ve yorumlama eğitimi, ProMax sismik veri işlem programı eğitimi, Kingdom sismik veri yorumlama programı eğitimi. Doç. Dr. Seda OKAY, Öğr. Gör. Orhan ATGIN, Araş. Gör. Özkan ÖZEL, Araş. Gör. Aslıhan NASİF
8 22 Temmuz Kontenjan dolmuştur

 

Staj yapmaya hak kazananlar, çalışmalara başlamadan ”Veri gizliliği akdi” imzalamakla yükümlüdür.

Program 30 işgünü için planlanmıştır, staj süresi zorunlu staj işgünü süresinden kısa olamaz.

Genel program, 3 işgününde 5 er saatlik bilgisayarlı uygulamalar olarak tamamlanacaktır.

 

 

Enstitümüzde Staj

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, size eğitim ve çalışma ortamını araştırma olanakları ile birleştirerek, iş hayatınıza farklı bakış açıları kazandıracak ve devam eden proje hazırlama süreçlerini de içeren çok disiplinli bir staj sunmaktadır. Enstitümüzdeki staj olanakları ile, eğitim sürecine uygun aşamalarda ve planlı ölçeklerde katkı sağlarken, yoğun olarak yürütülen çalışmaların programlarında ve alt dallarında yön kazanma fırsatı bulacağınızı düşündüğünüz konularda iş pratiği ve tecrübe edinebileceksiniz

Her staj programı, enstitüdeki mevcut ana programlar (örneğin, Deniz Yaşamı Kaynakları, Deniz Kimyası, Fiziksel Oşinografi, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Sualtı Arkeolojisi) tarafından desteklenerek ve bu çalışmaların saha ve laboratuvar uygulamaları ile stajyerlerin eğitim ihtiyaçları ile uyumlu olarak güncellenmiştir.

Başvuru öncesinde, lütfen programın ilan edilen alt bölümlerini (modülleri) uygun bir akademik bölüme tabi tutacağını takip ediniz.

(Lisans programınızın ve başvuruda bulunacağınız modülün konusunun eşleşmesi gerektiğine emin olun) ve o yılın yayımlanan bültenini takip ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen e-posta yoluyla enstitüdeki uzmanlarımızla iletişim kurun (Arş. Gör. Remzi KAVCIOĞLU, Öğr. Gör. Orhan ATGIN).

 

Staj Sorumluları:

Arş.Gör. Remzi KAVCIOĞLU, remzi.koglu@deu.edu.tr

Öğr.Gör. Orhan ATGIN

 

Lütfen aşağıda verilmiş belgeleri inceleyiniz.

Staj Ana İlkeleri

Veri Gizliliği Akdi (örnek)

Staj Başvuru Formu
(bilgisayar ortamında doldurunuz, imzalayıp fakslayınız)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast