Staj

 

2020 Yaz Stajı Duyurusu

 

2020 Yaz Stajı programları aşağıda belirtilmiştir.

2020 Yaz Stajı başlangıç tarihi ileri bir tarihte web sitemizden ilan edilecektir.

Enstitümüze Staj başvurusu için istenen belgeleri bilgisayar ortamında doldurunuz, imzalayıp 0 232 278 5082 ye fakslayınız.

 

Moderatör Program İçerik Tema Uygulayanlar Kontenjan Özel Şartlar
Öğr. Gör. Dr. Gökhan KABOĞLU Kıyı Mühendisliği CBS Eğitimi Masaüstü çalışması (veri giriş, bilgisayar analiz vb.) Öğr. Gör. Dr. Gökhan KABOĞLU Tüm stajyerler (genel katılımlı program)
Prof. Dr. Derman DONDURUR Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Deniz Sismiğinde Veri İşlem ve Yorumlama Laboratuvar, masaüstü çalışması (veri giriş, bilgisayar analiz vb.), çalışma grubu programı Prof. Dr. Derman DONDURUR,
Öğr. Gör. Orhan ATGIN,
Araş. Gör. Aslıhan NASIF,
Araş. Gör. Özkan ÖZEL
10 Stajın başlangıcında “Veri Gizliliği Akdi” belgesi imzalanmalıdır. Öğrenci başvurusunun 10 kişiyi aşması durumunda sözlü mülakat yapılacaktır.

 

Enstitümüzde Staj

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, size eğitim ve çalışma ortamını araştırma olanakları ile birleştirerek, iş hayatınıza farklı bakış açıları kazandıracak çok disiplinli bir staj imkanı sunmaktadır. Enstitümüzdeki staj olanakları ile eğitim sürecinize katkı sağlarken, çalışmak istediğiniz konularda bilgi edinip, iş pratiği yapabilme ve tecrübe edinebilme imkanına sahip olacaksınız.

Her staj programı, Enstitüdeki mevcut ana programlar (Canlı Deniz Kaynakları, Deniz Kimyası, Fiziksel Oşinografi, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Gemi inşaatı, Kıyı Bölgesi Yönetimi, Kıyı Mühendisliği ve Sualtı Arkeolojisi) tarafından desteklenmekte, saha, laboratuvar uygulamaları ve stajyerlerin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmektedir.

Başvuru öncesinde lisans programınız ile başvuruda bulunacağınız programın (modülün) konusunun eşleşip eşleşmediğini kontrol ediniz.

Lütfen güncel duyuruları takip ediniz. Daha fazla bilgi için Enstitü’deki uzmanlarımızla (Arş. Gör. Remzi KAVCIOĞLU, Öğr. Gör. Orhan ATGIN) e-posta yoluyla irtibata geçiniz.

 

Staj Sorumluları:

Arş.Gör. Remzi KAVCIOĞLU, remzi.koglu@deu.edu.tr

Öğr.Gör. Orhan ATGIN, orhan.atgin@deu.edu.tr

 

Lütfen aşağıda verilmiş belgeleri inceleyiniz.

Staj Ana İlkeleri

Veri Gizliliği Akdi (örnek)

Staj Başvuru Formu
(bilgisayar ortamında doldurunuz, imzalayıp fakslayınız)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast